název diplomové práce/ Lokální centra Velké Prahy

vypracoval/ Ondřej Mladý
škola/ Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
obor/ Architektura 2
vedoucí práce/ prof. Ing. Arch. Ivan Kroupa, Ing. Arch. Jana Moravcová
konzultant/ PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
oponent/ Ing. Arch. Jan Aulík
rok/ 2011/ 2012

Zajímá mě vliv rozrůstajícího se velkoměsta na jeho lokální centra a jejich přeměna z center vesnic na okrajovou část města. Zajímá mě, jak se bývalá centra v různých případech vyvíjí, zanikají nebo se přesouvají.
Cílem mé diplomové práce je zmapování lokálních center v rámci vybraného území pražské urbanity "mezi městem a vesnicí" a popsání hlavních problémů. Výsledkem je řešení těchto problémů na případu jednoho konkrétního lokálního centra.